O nás

Firma Ľubomír Tomík – ETS vznikla v roku 2017 a od svojho vzniku sa špecializovala na opravárenské služby v oblasti priemyselnej automatizácie. Hlavnou  oblasťou nášho pôsobenia sa stali cestárske stroje – zemné a cestné frézy, valce, betónové a asfaltové finišéry a stroje pre spracovanie nerastov – drviče a triediče  kameňa, drviace a triediace linky a pod. s pôsobnosťou na celom území Slovenskej republiky, ale aj v zahraničí.

Naše služby

Servis

Pozáručný servis meracej a kalibračnej techniky a prístrojov

Výroba

Zákazková výroba mechanických dielcov pre staršiu techniku

Údržba

Odborná prehliadka a odborná skúška podľa STN 33 1610:2002

Kalibrácia

Kalibrácia meradiel (neakreditované laboratórium)

Testovanie

Kontrolné merania a analýzy podľa požiadaviek zákazníka

Na zakázku

Zákazková výroba riešení pre merania a montáž u zákazníka

Ostatné

Servis priemyselnej elektroniky a iných zariadení (na dopyt)

Pri práci

Kontaktujte nás

info@plservis.sk
+421 905 144 039

Ľubomír Tomík – ETS
Škultétyho 532/14
949 11 Nitra
IČO: 50 809 806

Uvedená adresa nieje adresa prevádzky ani miesto určené pre osobný styk.